Kategorier
Radon

Radon i dricksvattnet

Radon i dricksvattnet kan påverka din hälsa även om risken att dricka radonhaltigt vatten är låg. Störst risk för hälsorisker är när man andas in radonhaltig luft som avges från vattnet, exempelvis vid duschning och diskning.

Radon kan lösas upp i grundvattnet när det passerar uranrika bergarter och jordlager. När vattnet används hemma som dricksvatten, vid matlagning eller när man duschar kan gasen frigöras och bidra till förhöjda radonhalter inomhus.

Radon i dricksvattnet – så kan det påverka hälsan

Det finns två huvudsakliga sätt som radon i vattnet kan påverka hälsan:

  • Inandning: När radon frigörs från vatten, till exempel när du duschar, kan det förångas och blandas med luften. Inandning av radonhaltig luft är den största hälsorisken och kan öka risken för lungcancer.
  • Förtäring: Att dricka vatten med höga radonhalter kan också utgöra en hälsorisk, även om risken är betydligt mindre än vid inandning. 

För att ta reda på om ditt vatten har höga radonhalter, kan du beställa ett testkit. Vattnet samlas upp i en speciell behållare och skickas till ett laboratorium för analys. Det är särskilt viktigt att testa radon i vattnet om du använder vatten från en privat brunn. 

Om det visar sig att vattnet har höga radonhalter, finns det flera åtgärder du kan vidta för att minska de höga halterna bland annat att använda radonavskiljare eller ett kolfilter. Att lufta vattnet är en av de vanligaste metoderna.

För att vara säker på att radonhalten förblir låg är det viktigt att testa regelbundet . Det här är särskilt viktigt för privatägda brunnar eftersom radonhalterna kan förändras över tid.

Genom att mäta och åtgärda höga radonhalter i ditt vatten kan du skydda din hälsa och minska risken för allvarliga sjukdomar. Regelbundna tester och rätt åtgärder är nyckeln till att upprätthålla en säker och hälsosam boendemiljö!

Radonmätning

Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning. I Sverige är gränsen för högsta radonhalt i inomhusmiljöer 200 bq/m3. För tillförlitligt resultat ska mätningen göras under eldningssäsongen, under minst två månader mellan 1 oktober 30 april. 

Hushållsvatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning och vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms som otjänligt.

Kategorier
Radon

Radon och lungcancer

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt runt omkring oss. Gasen är osynlig och luktfri och kan samlas i höga halter inomhus. Den största hälsorisken med radon är att den kan orsaka lungcancer.

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Om mätningen visar att radonhalten ligger över riktvärdena, krävs en utredning (radonbesiktning) för att spåra källan till problemet.

Hur radon orsakar lungcancer

  • Radon sönderfaller och bildar radondöttrar som fastnar i lungorna när man andas in dem.
  • Radondöttrarna avger strålning som kan skada lungcellerna.
  • Skadorna kan leda till okontrollerad celltillväxt och utvecklas till lungcancer.

Risker med radon

  • Risken för lungcancer ökar med högre radonhalt i inomhusluften och med längre exponeringstid.
  • Rökare löper en betydligt högre risk att drabbas av lungcancer vid exponering för radon än icke-rökare.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ungefär 14 procent av antalet lungcancerfall i Sverige är orsakade av radon. Det motsvarar cirka 500 lungcancerfall per år.

Hur man kan minska risken för lungcancer orsakad av radon

  • Mät radonhalten i ditt hem. Du kan enkelt beställa hem ackrediterade radondosor och göra en radonmätning själv. För att få ett tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde ska radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april.
  • Om radonhalten i ditt hem är för hög, vidta åtgärder för att sänka den. Det finns olika metoder för radonsanering, till exempel installation av en radonsug eller att täta.

Om du misstänker att du har problem med radon är det viktigt att du agerar snarast möjligt. Att ignorera förhöjda radonhalter kan leda till allvarliga hälsoproblem och därför är det avgörande att vidta åtgärder för att sänka radonhalten till en säker nivå.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. För ett tillförlitligt resultat och för att få fram ett årsmedelvärde ska mätningen göras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april), under minst två månader.

Kategorier
Generell information Radon

Friedrich Ernst Dorn

Friedrich Ernst Dorn var en tysk fysiker som var den första som upptäckte att ett radioaktivt ämne, senare kallat radon, avges från radium.

Friedrich Ernst Dorn föddes 1848 och dog 1916. Han studerade det naturliga radioaktiva sönderfallet av radium och försökte sammanställa detaljer om vad som hände med massan när han upptäckte närvaron av en radioaktiv gas. Dorn kallade gasen initialt för radiumutstrålning.

Friedrich Ernst Dorn
Född: 27 July 1848 i Dobre Miasto, Polen
Död: 16 December 1916 i Halle, Tyskland
Känd för: Radon