Kategorier
Radon

Radon i dricksvattnet

Radon i dricksvattnet kan påverka din hälsa även om risken att dricka radonhaltigt vatten är låg. Störst risk för hälsorisker är när man andas in radonhaltig luft som avges från vattnet, exempelvis vid duschning och diskning.

Radon kan lösas upp i grundvattnet när det passerar uranrika bergarter och jordlager. När vattnet används hemma som dricksvatten, vid matlagning eller när man duschar kan gasen frigöras och bidra till förhöjda radonhalter inomhus.

Radon i dricksvattnet – så kan det påverka hälsan

Det finns två huvudsakliga sätt som radon i vattnet kan påverka hälsan:

  • Inandning: När radon frigörs från vatten, till exempel när du duschar, kan det förångas och blandas med luften. Inandning av radonhaltig luft är den största hälsorisken och kan öka risken för lungcancer.
  • Förtäring: Att dricka vatten med höga radonhalter kan också utgöra en hälsorisk, även om risken är betydligt mindre än vid inandning. 

För att ta reda på om ditt vatten har höga radonhalter, kan du beställa ett testkit. Vattnet samlas upp i en speciell behållare och skickas till ett laboratorium för analys. Det är särskilt viktigt att testa radon i vattnet om du använder vatten från en privat brunn. 

Om det visar sig att vattnet har höga radonhalter, finns det flera åtgärder du kan vidta för att minska de höga halterna bland annat att använda radonavskiljare eller ett kolfilter. Att lufta vattnet är en av de vanligaste metoderna.

För att vara säker på att radonhalten förblir låg är det viktigt att testa regelbundet . Det här är särskilt viktigt för privatägda brunnar eftersom radonhalterna kan förändras över tid.

Genom att mäta och åtgärda höga radonhalter i ditt vatten kan du skydda din hälsa och minska risken för allvarliga sjukdomar. Regelbundna tester och rätt åtgärder är nyckeln till att upprätthålla en säker och hälsosam boendemiljö!

Radonmätning

Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning. I Sverige är gränsen för högsta radonhalt i inomhusmiljöer 200 bq/m3. För tillförlitligt resultat ska mätningen göras under eldningssäsongen, under minst två månader mellan 1 oktober 30 april. 

Hushållsvatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning och vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms som otjänligt.