Kategorier
Radon

Radon och lungcancer

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt runt omkring oss. Gasen är osynlig och luktfri och kan samlas i höga halter inomhus. Den största hälsorisken med radon är att den kan orsaka lungcancer.

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Om mätningen visar att radonhalten ligger över riktvärdena, krävs en utredning (radonbesiktning) för att spåra källan till problemet.

Hur radon orsakar lungcancer

  • Radon sönderfaller och bildar radondöttrar som fastnar i lungorna när man andas in dem.
  • Radondöttrarna avger strålning som kan skada lungcellerna.
  • Skadorna kan leda till okontrollerad celltillväxt och utvecklas till lungcancer.

Risker med radon

  • Risken för lungcancer ökar med högre radonhalt i inomhusluften och med längre exponeringstid.
  • Rökare löper en betydligt högre risk att drabbas av lungcancer vid exponering för radon än icke-rökare.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ungefär 14 procent av antalet lungcancerfall i Sverige är orsakade av radon. Det motsvarar cirka 500 lungcancerfall per år.

Hur man kan minska risken för lungcancer orsakad av radon

  • Mät radonhalten i ditt hem. Du kan enkelt beställa hem ackrediterade radondosor och göra en radonmätning själv. För att få ett tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde ska radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april.
  • Om radonhalten i ditt hem är för hög, vidta åtgärder för att sänka den. Det finns olika metoder för radonsanering, till exempel installation av en radonsug eller att täta.

Om du misstänker att du har problem med radon är det viktigt att du agerar snarast möjligt. Att ignorera förhöjda radonhalter kan leda till allvarliga hälsoproblem och därför är det avgörande att vidta åtgärder för att sänka radonhalten till en säker nivå.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. För ett tillförlitligt resultat och för att få fram ett årsmedelvärde ska mätningen göras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april), under minst två månader.